WYDAWNICTWO LITERACKIE ATENA

Z pasji do literatury…

   Nasza misja,

Czym jest literatura? To zapis dorobku całej ludzkiej myśli, uczuć, pragnień, marzeń, Wiary, idei, światopoglądu, wrażliwości na piękno, ale i na krzywdę, zapis czyichś wspomnień, ale i przebiegu historii wymyślonych, zapis ujęty w ramy sztuki, w których to ramach ów zapis musi mieścić się, jeżeli ma być literaturą. Odkąd człowiek wymyślił pismo, zawsze będą istnieć ci, którzy chcą coś przekazać w wyjątkowy sposób, jak i ci, którzy chcą poznać owe przekazy. Zawsze będzie istnieć ktoś, dla kogo jest ogromnym sensem trudzić się miesiącami, ba, nawet latami, w zaciszach pisarskich pracowni. Zawsze będzie istnieć - czytelnik. Gdzieś na pograniczu tej wzajemnej relacji twórcy i odbiorcy, relacji intymnej, relacji niezwykłej, funkcjonuje dzisiejszy pośrednik zapisanego pzekazu, czyli wydawnictwo. Misją Wydawnictwa Literackiego Atena jest zarówno wspierać najambitniejszych autorów, jak i sprawiać, aby ich współczesne przesłania trafiały do jak najszerszego grona czytelników.   

  

 

                                                                    

 

 

W przygotowaniu

Pozycje wydane

©  copyright by RENOIR

     WebAlternativeModernDesign

Fotografia obozu

©  copyright by RENOIR AD 2018 Web Alternative Modern Design